Međugorje - A Szűzanya üzenete

"Drága Gyermekek!

Imádkozzatok szándékaimért, mert a Sátán meg szeretné semmisíteni itteni tervemet és el szeretné csenni békességteket. Kicsinyeim imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azért, hogy mindegyiktek imájával Isten cselekedhessen. Szívetek hadd legyen nyitva Isten akaratára. Szeretlek és Anyai áldásommal megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy meghalljátok hívásom." (Međugorje, 2014. augusztus 25.)

"Drága Gyermekek!

Édesanyai szeretettel szeretnélek megtanítani benneteket az őszinteségre, mert azt szeretném, hogy apostolaimként munkálkodva pontosak, határozottak, de mindenek felett őszinték legyetek. Azt szeretném, hogy Isten kegyelméből nyitottak legyetek az áldásra. Azt szeretném, hogy böjttel és imádsággal kiesdjétek a Mennyei Atyától a természetes és szent-Isteni megismerését. E megismeréssel betöltve Fiam és az én oltalmam alatt olyan apostolaim lesztek, akik Isten Igéjét tudják terjeszteni mindazok számára, akik nem tudnak róla, és le tudjátok majd győzni az utatokba kerülő akadályokat. Gyermekeim, az áldással leszáll majd rátok Isten kegyelme, amit ti böjttel, imával, megtisztulással és kiengesztelődéssel fogtok tudni megtartani. Olyan hatékonyak lesztek, ahogyan kérem tőletek. Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy Isten kegyelmének sugara ragyogja be útjaikat. Köszönöm nektek!" (Međugorje, 2014. február 2.)Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva