Lelkigyakorlat, 2015. Marik Erzsi a Szentlélekről

2015-ben, a húsvéti lelkigyakorlaton az Emmánuel Közösség három tagja tartott elmélkedéseket. Első nap Bene Zoltán az Atya végtelen, jóságos és irgalmas szeretetéről beszélt, második napon Marik József Jézus Krisztusról, a második isteni személyről, a harmadik napon Marik Erzsi a Szentlélekről szólt, és arról, hogy a Szentháromság milyen szeretettel, ajándékainak mérhetetlen mennyiségével halmoz el bennünket. A következő videóban, Pünkösd alkalmából Marik Erzsi gondolatait hallgathatják meg újra.


Szent Rita mise

2013. május 22-én, Szent Rita ünnepén, a hat órakor kezdődő szentmise egyben kántorunk, Juhász Veronika egyházkarnagyi vizsgája is volt. A Mária Szíve kórus közreműködésével elhangzott Horváth Ottó (1917-1975) évtizedek óta nem hallott, Szent Rita tiszteletére írott háromszólamú vegyeskari miséje.


Kedves Testvérek!

Személyesen hosszú ideig nem találkozhattunk. Valamelyest ennek ellensúlyozására és közös emlékeink felelvenítésére újból felkerül a honlapra az adott hónap egy-egy időszakának eseménye az előző évekből. Lesznek ezek között videók, hangfelvételek, valamint a Mária Szívében címmel éveken át megjelenő újságból írások, melyeket érdemes újra és újra elővenni.
A sorban elsőként Jakob Matthew atya 2013-ban Királyerdőn tett látogatásának hangfelvétele hallgatható meg.

Fordítás: Rumszauer Péter; Hangfelvétel: Gaiger Péter; Fotó: Papp Tamás - 2013
Az újságban megjelent, szöveges változat »
A Mária Szívében címet viselő egyházközségi újság legelső száma 2011 szeptemberében jelent meg, majd éveken át havonta készült, egészen 2017-ig volt a templom előterében elérhető. Az évek alatt számtalan kézirat, leírás készült, köztük riportok, beszámolók, a húsvéti és karácsonyi lelkigyakorlatokon, az egyházmegyei és az országos karizmatikus találkozón elhangzottak. Az évente megismétlődő međugorjei zarándoklatok, valamint rövidebb kirándulások is követhetőek voltak képekben és a résztvevők élménybeszámolói alapján. Időről-időre olvashatóak voltak az egyházközség múltjával kapcsolatos történetek, a hozzájuk kapcsolódó képekkel és dokumentumokkal. Ugyanígy helyet kaptak benne a hittel kapcsolatos személyes vallomások, egyházközségünk ünnepei, és egyházközségünkön belül működő csoportok bemutatása.
Hosszan lehetne sorolni azokat a munkatársakat, segítőket, akik a kezdetektől részt vettek és vesznek a lap összeállításában, az egyes rovatokat vezették, beszámolókat írtak, fotóztak, hangfelvételeket készítettek, segítettek a gépelésben, az ötletadásban, a leírtak ellenőrzésében és javításában. Hogy a felsorolásból ki ne maradjon senki - ami szinte lehetetlen - nem említünk neveket... Köszönjük szépen mindnyájuknak!

Az újság legelső számának elején ez volt olvasható: "Folyamatosan változó világunkban szükség van a megújulásra.
Egyházközösségünk a „nagy” katolikus egyház mása kicsiben. Ez a katolikus egyház az idők folyamán képes volt megújulni, időről-időre új lendületet és frissességet kapott.
Az elmúlt évek során templomunk sok külső változáson ment keresztül: tornyot építettünk, új orgonát és lámpatesteket szereztünk be, új szőnyegek kerültek a szentélybe, kicseréltük a nyílászárókat és szigeteltük az épület külső falát.
A külső átalakulás után itt az ideje a belső, lelki építkezésnek, melynek első „köve”, ez a kis újság.
A lap neve: Mária Szívében, mely utal arra, hogy plébániánk nevében is Neki van szentelve, és így mint gyermekei, az Ő szívében vagyunk mindannyian.
Elindításával célunk egyértelműen a közösség építés, egymás megismerése, lelki életünk elmélyítése. Az első keresztények idejében az apostolkodás szinte „magától” ment. A külső szemlélők látva a közösségben élők egymás és Isten iránti szeretetét vonzónak tartották azt, és csatlakoztak az egyházhoz. Nekünk valami hasonló lenne a feladatunk… Hitelesen és életszerűen bemutatni kereszténységünket, hogy az mások számára is követendő legyen.
Testvérek, ezzel a kis kiadvánnyal valamit elkezdtünk, fogadják szeretettel a kezdeményezést és a lapot, hiszen Rólunk és Nekünk szól! A bevezetőben említett megújuláshoz és egyházközösségünk megerősödéséhez kérjük a Jóisten és a Szűzanya áldását!"

Királyerdei templomunk - A Csepel-Királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen Szíve római katolikus plébániatemplom oldala © 2012- Minden jog fenntartva